Dokterszorg Friesland ICT-Ladder

Beste huisarts / praktijkmanager,

U doet mee met programma ICT-Ladder.

Als u op deze pagina inlogt met uw mailadres en het u toegezonden wachtwoord, kunt u de vragen van de ICT-Ladder invullen.


FAQ


Wat is de ICT-Ladder?

De ‘ICT-ladder’ beschrijft en visualiseert hoe de ICT in de huisartspraktijk op een hoger plan gebracht kan worden. In een getrapt model wordt er structuur gebracht in de ontwikkeling en groei naar een volwassen ICT omgeving. Hiermee wordt een basis gelegd voor een integraal, veilig en betrouwbaar digitaal netwerk dat de medische zorgverleners met elkaar verbindt en bovendien de patiënt toegang geeft tot persoonlijke medische informatie.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

De ICT-Ladder richt zich volledig op de digitale omgeving van de huisartsenpraktijk; zowel op de software, als de hardware en vooral ook op het gebruik ervan. Deze brede uitvraag inventariseert tevens of de randvoorwaarden in de praktijk aanwezig zijn, om te komen tot een volwassen digitale omgeving, die toekomstbestendig is.

Waarom moet ik de ladder invullen?

Dokterszorg-praktijken hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van digitalisering. Door goed uit te vragen waar precies die behoefte ligt, kunnen wij gericht aanbod ontwikkelen dat aansluit bij uw behoefte.

Hoe lang ben ik ermee bezig?

Het beantwoorden van alle vragen kost naar verwachting 2 tot 4 uur. Wij adviseren u om de vragen in duo’s (bijvoorbeeld huisarts en praktijkmanager) in te vullen.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en door Dokterszorg Friesland gebruikt om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Verder worden de gegevens van de tussentijdse en eindmetingen geaggregeerd benut om de voortgang en de resultaten te bewaken.

Moet ik alle vragen ineens invullen?

Nee. U kunt in etappes de vragenlijsten invullen. Dit kan per procesonderdeel. De ingevulde gegevens worden dan opgeslagen, en de volgende keer kunt u weer verder gaan waar u gebleven bent.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen die u heeft kunt u zich richten tot het programmateam of stellen via onze support pagina.